spadzisty rzęsa

spadzisty poranek
w półmroku
panniek
sarna spotyka sarnę
przez ślepe uczynki
uciekając z zawsze
tocząc rzeki źródłom na pożarcie
bagnista ujada rzęsa