kropla olbrzyma

kropla od mroku
włóczka podwórek
larwa
snu muszlo nasza
igła w oko puka
rekin
szklany
w obcisłej spódnicy
brzegiem i krwią
przemieszcza się kura olbrzyma