łóżeczka prawdą

łóżeczka z domu dziecka lepią bałwana

w ośrodku dla uchodźców

na zatopionej w bursztynie pchle

sens mija się prawdą