smɔcza

przewodnik spontaniczny klikalny

tu | tam | wtędy | nigdy | albo | właśnie