wszystko frytki

wszystko jesteśmy tylko spójnikami
sową
piach
biegnie
dlatego że nie ma żadnego dlatego
dążąc do doskonałości
kwiaty plują
szczur szczurowi proboszczem zamawia frytki