kłaki ziemi

kłaki na marynarce dowodzą istnienia innych nieujarzmionych światów

to zjawisko o fundamentalnym znaczeniu

człowiek służy też do podlewania ziemi