wciąż na lirze

wciąż nie ma końca ani co z tego

pośród pełnych krokodyli potoków

w świecie pełnym wieloznaczności

sumerowie grają na lirze