nie ma bezgłowie

nie ma sposobu na to co dzieje się tylko raz

na przestrzeni 4 miliardów lat świetlnych

dwóch to już tłum bezgłowie