mrugając smoczą

mrugając ok 15-20 razy na minutę

kompletny i jeszcze nieistniejący

autor idzie ulicą smoczą