kto węgłowski

kto zdecydował o zamalowaniu fresków na ścianie – pytała radna wiesława kajrys.
– freski były w takiej kondycji, że trzeba było to wszystko odnowić – odpowiadał burmistrz.
– ale nie są odnowione, tylko zamalowane – ripostowała radna.
– zostały odnowione na zasadzie zamalowania – stwierdził burmistrz niemczy jarosław węgłowski