krawiec bezciągła

krawiec w postaci ulewy
głaz bezgłowego pilota szkoli
biegnie
rak trzonu macicy
chwila jest żadną cząstką czasu
motyl w postaci cielska
bezciągła