kosmos uczynki

kosmos ma miejsce w lupie
tort
ujada
trzustka prawidłowej wielkości
porcelanowa
na wardze
czarne plamki na liściach klonowych
jest taki pociąg dlaczego
przez ślepe uczynki