człowiek mydło

człowiek służy też do podlewania ziemi
w oko
panniek
mydło