czas się nasza

czas się w nas umówił z nikim
o ośmiu wargach
kotem
czyha
dentysta
w wylęgarni kwiaty plują
w miłości najpiękniejsze jest to że mija
snu muszlo nasza