melduję 1845

Melduję, że na interwencję p. obw. IV dzielnicy Z.O.O Nirenberga 19 II 42 udałem się na ulicę Krochmalną 18 m. 20, gdzie zastałem leżącą na barłogu 30-letnią Urman Rywkę, która oświadczyła w obecności świadków: sekretarza Kom. Domowego, p. Zajdman Niuty i p. Murawy Jankla, l. 30 przewod. Kom. Domow. , że dopuściła się ludożerstwa na swoim własnym 12-letnim synu Berku Urmanie, zmarłym poprzedniego dnia, przez wycięcie kawałka pośladka.
podp. D. Szwizgold grup. 1845